Section subtitle

About Us

We provide creative solutions to clients around the world,
creating things that get attention and meaningful.

Our History

Nullam ut tempor eros. Donec faucibus, velit et imperdiet aliquam, lacus velit luctus urna, vitae porttitor orci libero id felis.

Our Vision

Nullam ut tempor eros. Donec faucibus, velit et imperdiet aliquam, lacus velit luctus urna, vitae porttitor orci libero id felis.

CREATIVE - Perfected - VALUE

more learn more earn

EDUCATION

3d traing Sakaeo School

3D Traning Sakaeo School โรงเรียนสระแก้ว 17-18-08-2019

โรงเรียนสระแก้ว Sakaeo School ​ กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ได้รับความอนุเคราะห์คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน้องๆนักเรียน โรงเรียนสระแก้ว ในการเข้าร่วมค่ายคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม “สามมิติ (3D)” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา   คณะอาจารย์และนักเรียนจำนวนมากที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ดังภาพที่เราได้รวบรวมให้ทุกท่านได้ชม   ทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมาก   ด้วยความนับถือ   ทีมงาน 3D Prompt   หากมีโรงเรียน หรือสถาบันศึกษาใดต้องการให้เราไปจัดการอบรมให้ …

3d traing โรงเรียนปากเกร็ด 27-7-2019

3D Traning โรงเรียนปากเกร็ด 27-07-2019

โรงเรียนปากเกร็ด Pakkred Secondary School ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน้องๆนักเรียน โรงเรียนปากเกร็ด ในการเข้าร่วมโครงการอบรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ หลักสูตรการเขียนโปรแกรม 3D และการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติเบื้องต้น ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา กับ บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย จำกัด คณะอาจารย์และนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมด้วยดี แสดงให้เห็นถึงความสนใจในเทคโนโลยีที่ทันสมัยของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง …

3d traing รร.สุวรรณารามวิทยาคม 14-8-2018

3D Traning โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี Kanaratbamrungpathumthani School ​ ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน้องๆนักเรียน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ในการเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรม 3D และการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติเบื้องต้น ในวันที่ 29 มิ.ย.2562 ที่ผ่านมา กับ บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย จำกัด ในงานวันนี้เราพบว่า นักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมถึง 46 ท่าน และอาจาร์ย …