3D Training โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
Kanaratbamrungpathumthani School

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน้องๆนักเรียน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ในการเข้าร่วมโครงการอบรม

หลักสูตรการเขียนโปรแกรม 3D และการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติเบื้องต้น ในวันที่ 29 มิ.ย.2562 ที่ผ่านมา กับ บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย จำกัด

ในงานวันนี้เราพบว่า นักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมถึง 46 ท่าน และอาจาร์ย 4 ท่าน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ทีมงานหวังว่าจะได้มีโอกาสได้กลับเยี่ยมเยียนน้องๆอีกครั้ง

ด้วยความนับถือ

ทีมงาน 3D Promp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *