3DP Education

3D Training Sukasnareewittaya School โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 16-11-2019

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา Sukasnareewittaya School ​ วันที่ 16 พฤจิกายน 2562 ทางทีม 3D Prompt ได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ในการจัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมออกแบบ 3 มิติและการใช้เครื่องพิมพ์ 3มิติ  คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน้องๆนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ทีมงานหวังว่าการอบรมในครั้งนี้จะช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มพูนทักษะแก่น้องๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ต่อไป   ทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมาก   ด้วยความนับถือ   ทีมงาน 3D Prompt

3d traing Sakaeo School

3D Training Sakaeo School โรงเรียนสระแก้ว 17-18-08-2019

โรงเรียนสระแก้ว Sakaeo School ​ กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ได้รับความอนุเคราะห์คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน้องๆนักเรียน โรงเรียนสระแก้ว ในการเข้าร่วมค่ายคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม “สามมิติ (3D)” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา   คณะอาจารย์และนักเรียนจำนวนมากที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ดังภาพที่เราได้รวบรวมให้ทุกท่านได้ชม   ทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมาก   ด้วยความนับถือ   ทีมงาน 3D Prompt   หากมีโรงเรียน หรือสถาบันศึกษาใดต้องการให้เราไปจัดการอบรมให้ …

3d traing โรงเรียนปากเกร็ด 27-7-2019

3D Training โรงเรียนปากเกร็ด 27-07-2019

โรงเรียนปากเกร็ด Pakkred Secondary School ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน้องๆนักเรียน โรงเรียนปากเกร็ด ในการเข้าร่วมโครงการอบรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ หลักสูตรการเขียนโปรแกรม 3D และการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติเบื้องต้น ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา กับ บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย จำกัด คณะอาจารย์และนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมด้วยดี แสดงให้เห็นถึงความสนใจในเทคโนโลยีที่ทันสมัยของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง …

3d traing โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

3D Training โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี Kanaratbamrungpathumthani School ​ ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน้องๆนักเรียน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ในการเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรม 3D และการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติเบื้องต้น ในวันที่ 29 มิ.ย.2562 ที่ผ่านมา กับ บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย จำกัด ในงานวันนี้เราพบว่า นักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมถึง 46 ท่าน และอาจาร์ย …

3dprompt Training at Didyasarin International Preparatory School (D-Prep)

Didyasarin International Preparatory School (D-Prep)

Didyasarin International Preparatory School (D-Prep) โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก บริษัทฯได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน D-PREP FAIR LEGEND กับ โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ในงาน เราได้ทำการนำตัวอย่างชิ้นงานและเครื่องพิมพ์ 3มิติไปร่มแสดงให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง …

3dprompt training โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 7-6-2019

3D Training โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 7-6-2019

โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ Lincheeuthit School ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ ทุกท่าน ในการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม 3D และการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติเบื้องต้น ในวันที่ 7 มิ.ย.2562 ที่ผ่านมา กับ บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย จำกัด บริษัทฯพร้อมที่จะให้โอกาสแก่เด็กทุกระดับการศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่เด็กที่เป็นอนาคตของชาติ ทีมงานหวังว่าจะได้มีโอกาสได้กลับเยี่ยมเยียนน้องๆอีกครั้ง ด้วยความนับถือ ทีมงาน 3D …

3dprompt training ม.ธรรมศาตร์ รังสิต 19-12-2018

3D Training ม.ธรรมศาตร์ รังสิต

Faculty of Science and Technology , Thammasat University คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ พนักงานและเจ้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ให้โอกาส บริษัทฯในการอบรมการใช้โปรแกรมและเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้การใช้งาน โปรแกรมและเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อพัฒนาทักษะให้ชำนาญยิ่งขึ้น  

3dprompt training รร สัจจพิทยา

3D Training โรงเรียน สัจจพิทยา

โรงเรียนสัจจพิทยา Sajja Pittaya School ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสัจจพิทยา ในการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม 3D และการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติเบื้องต้น ในวันที่ 15 ม.ค.2562 กับ บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย จำกัด น้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจในขั้นตอนการออกแบบอย่างมาก อายุไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้อย่างแท้จริง ทุกระดับการศึกษามีคุณค่าต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทีมงานหวังว่าจะได้มีโอกาสได้กลับเยี่ยมเยียนน้องๆอีกครั้ง ด้วยความนับถือ ทีมงาน …

3dprompt training รร. สตรีศรีสุริโยทัย 1-12-2018

3D Training รร. สตรีศรีสุริโยทัย 1-12-2018

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Si Suriyothai School ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน้องๆนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที 1 – 6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ในการเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรม 3D และการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติเบื้องต้น ในวันที่ 1 ธันวาคม2561 กับ บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย …

3d training รร.สวนกุหลาบ โครงการ..วมว.มธ.สกร @คณะวิทย์ มธ 27-3-2019

3D Training รร.สวนกุหลาบ โครงการ..วมว.มธ.สกร @คณะวิทย์ มธ 27-3-2019

โครงการ วมว.มธ.-สกร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (SCiUS TU-SKR) ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย ผอ.โครงการ วมว.มธ.-สกร และคณะอาจารย์ทุกท่าน ร่วมถึงน้องๆนักเรียนและบุคลากร โครงการ วมว.มธ.-สกร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ที่ได้ให้โอกาส บริษัทฯในการจัดโครงการอบรมเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และเสร็จสิ้นได้ด้วยดี บริษัทฯมีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อให้โอกาสในการพัฒนาแก่เยาวชนไทยในครั้งต่อไป ด้วยความเคารพ ทีมงาน 3D …